MỞ TÀI KHOẢN ONLINE

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên   Quốc tịch Việt Nam
Ngày sinh
Giới tính   
CMND/Hộ chiếu   Ngày cấp
Nơi cấp
Địa chỉ thường trú  
Địa chỉ liên lạc  
Email   Xác nhận email
Di động  
Điện thoại (Số điện thoại sử dụng để nhận thông tin kết quả giao dịch, thông báo của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á...)
Khách hàng giới thiệu

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG 1

Chủ tài khoản Số tài khoản
Ngân hàng
Chi nhánh

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG 2

Chủ tài khoản Số tài khoản
Ngân hàng
Chi nhánh

Số tài khoản của Quý khách hàng sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên. Để lựa chọn số tài khoản như mong muốn, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trung tậm dịch vụ khách hàng theo tổng đài - (+848) 3833.6333 ext: 104->109.
Thời gian làm việc: 8h30-17h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Hệ thống sẽ tự động tạo tài khoản của quý khách sau các bước dưới đây và có định dạng (014CXXXXXX).
Chi nhánh mở tài khoản (*) Đơn vị giao dịch (*)