Tên cá nhân (*)
Email (*)
Xác nhận email
Ngày sinh (*)
Giới tính   
Số CMND (*)
Ngày cấp (*)
Quốc tịch Việt Nam Nơi cấp (*)
Di động  
Điện thoại (Số điện thoại sử dụng để nhận thông tin kết quả giao dịch, thông báo của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á...)
Địa chỉ (*)  
Khách hàng giới thiệu
Hệ thống sẽ tự động tạo tài khoản của quý khách sau các bước dưới đây và có định dạng (689CXXXXXX).
Chi nhánh mở tài khoản (*) Đơn vị giao dịch (*)©2012 Bản quyền thuộc về Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.